Home>>Python>>Python Listeler

Listeler Nedir?

Listeler, birden fazla değeri bir konteynır gibi içerisinde barındırabilir. Bu yapının içerisindeki değerler bir numaraya sahiptir. Değerlere indeks numaraları ile erişebiliriz.

Bu sayfada Python liste ve liste fonksiyonlarının temel kullanımı hakkında örnekler vereceğim.

Boş Liste Oluşturma

liste = []

Liste Oluşturma

liste = ["C",  "Java", "HTML"]

Liste Eleman Sayısını Bulma

Listede kaç eleman var öğrenmek istiyorsak len() fonksiyonu işimizi görecektir.

len(liste)

# Çıktı: 3

Eleman Ekleme: append()

Listenin sonuna eleman ekler.

liste.append("C++")

# Çıktı: ['C',  'Java', 'HTML', 'C++']

Index’den Eleman Çıkarma: pop()

pop() fonksiyonu varsayılan olarak son öğeyi siler. Ancak parametre olarak index değeri yazdığımız zaman o index’deki elemanı siler.

# liste.pop()   # Son öğeyi siler
liste.pop(2) # 2. index'de ki öğeyi siler

# Çıktı: ['C',  'Java', 'C++']

Index Değerini Bulma: index()

Öğemizin index değerini bulmamız için index() fonksiyonunu kullanabiliriz.

liste.index("C")

# Çıktı: 0

Index Aralığına Eleman Ekleme: insert()

append() fonksiyonu listenin sonuna eklerken, insert() fonksiyonu ile index değerimize eleman ekleyip diğer elemanları sağa kaydırır.

liste.insert(0, "Python")

# Çıktı: ['Python', 'C', 'Java', 'C++']

Listeden Eleman Silme: remove()

Öğe değerini yazarak öğeyi silebiliriz.

liste.remove("C")

# Çıktı: ['Python', 'Java', 'C++']

Listeyi Tamamen Temizleme: clear()

Listeyi boşaltır boş bir liste haline gelir.

liste.clear()

# Çıktı: []

Bir Öğenin Kaç Kez Tekrar Ettiğini Bulma: count()

str yada int fark etmeksizin öğelerin kaç kez tekrar ettiğini count() fonksiyonu ile bulabiliriz.

liste = [7,5,3,5,3,1,2]
liste.count(3)

# Çıktı: 2

Elemanları Alfabetik/Sayısal Sıralama: sort()

Harf veya rakam sırasına göre elemanları sıralar. Varsayılan olarak False döndürür. Yani artan sıraya göre sıralar. True parametresi gönderilirse azalan yani tersten sıralama yapar.

liste.sort()
# Default olarak False tutar

# Çıktı: [1, 2, 3, 3, 5, 6, 7]

liste.sort(reverse=True)

# Çıktı: [7, 6, 5, 3, 3, 2, 1]

Elemanları Tersten Sıralama: reverse()

Listeyi tamamen ters çevirir. Yani son eleman başa geçer.

liste.reverse()

# Çıktı: [7, 6, 3, 5, 3, 2, 1]

Listeleri Birleştirme: extend()

İki listeyi bu yöntemle birleştirebiliriz. Tabi birleştirme işlemini “liste1 + liste2 + liste3” yaparak da birleştirebiliriz.

sayılar = [1,2,3]
sayılar2 = [4,5,6]
sayılar.extend(sayılar2)
print(sayılar)

# Çıktı: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Adblock Detected

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi destekleyin.

Refresh Page