Python Listeler

Listeler, birden fazla değeri bir konteynır gibi içerisinde barındırabilir. Bu yapının içerisindeki değerler bir numaraya sahiptir.