Python Listeler

Listeler, birden fazla değeri bir konteynır gibi içerisinde barındırabilir. Bu yapının içerisindeki değerler bir numaraya sahiptir.

OpenCV selectROI Fonksiyonu

ROI’nin açılımı Region of Interest yani Türkçesiyle ilgi alanı demektir. Görüntü üzerinden işlem yaparken tüm görüntüye her zaman ihtiyaç duymuyoruz.